top of page
social grouping cohesion bond links relationships relations networks

आपल्या माणसांच मन आपण जपतोच पण त्यांचं विचारधन आणि अनुभव पुढच्या पिढीला शिदोरी म्हणून पुरतात.
हेच विचारधन आणि अनुभव बोलके करण्याचा हा प्रयत्न, नक्की पहा आणि ही विचारांची वारी प्रत्येकाच्या सहकार्यातून पुढे नेऊया...

 

bottom of page